Sanitærabonnement - søknad

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Vann og avløp

Beskrivelse

Når det skal legges nye utvendige stikkledninger for vann og avløp eller ved renovering av eksisterende vann og avløps ledninger, skal det leveres søknad om sanitærabonnement. I søknaden opplyses det om ledningens dimensjon, plassering, fall (min 90 cm), stake/spyle kum, stoppekrane, dette ihht. standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Les mer om abonnementsvilkår for vann og avløp

Målgruppe

Entreprenører og rørleggere som skal legge eller renovere VA ledninger i Alta kommune.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31