Saga barnehage - Tilbygg

Saga barnehage har vært under planlegging for utvidelse med en ny avdeling og byggingen er nå igangsatt. Prosjektet forventes å ferdigstilles november 2011.

 

Saga barnehage skal utvides med en ny avdeling.  Den nye avdelingen skal bestå blant annet av grovgarderobe, fingarderobe, et hoved lekerom, hvilerom, arbeidsrom, toaletter etc. Tilbygget skal ha plass til 12 barn fra 0 - 3 år /  18 barn 3-5 år. I tillegg skal det bygges vognskur som skal dekke behovet etter utvidelsen.
 
Prosjektet gjennomføres som generealentreprise ved Geir Svendsen AS som vant anbudskonkurransen for dette prosjektet.
 

Se tegninger her.

Byggherre organisasjon
Prosjekteier:                                               Barn og Unge v/Per Hindenes
Prosjektleder:                                             Bygg og eiendom v/ Risten Hætta
Byggeleder:                                                Bygg og eiendom v/ Bjarne Pettersen
 
 
Deltakere:
Arkitekt:                                                         Haldde Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør Bygg:                      RIB iNord AS
Rådgivende ingeniør El-kraft:                  Rambøll Norge AS
Rådgivende ingeniør VVS:                       Jørstad RI AS
 
Bygningsmessige arbeider:                     Byggmester Geir Svendsen AS
Elektriske arbeider:                                    Nytt klima AS
Ventilasjon:                                                  Nytt klima AS
Sanitæranlegg:                                            Nytt klima AS
Gravearbeider:                                            JHT- Maskin AS
 
                    
Økonomi- Fremdrift
Budsjett:                                                       kr. 6 100 000,-
Anbud ut:                                                      Mars 2011
Byggestart:                                                   Juni 2011
Ferdig:                                                          November 2011