A A A

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Eiendom og tomter
- Natur og miljø
- Avfallshåndtering

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall (’tvungen renovasjon’). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer.

Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall (se tjenestebeskrivelsen Farlig avfall).

For frivillig renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger - les her

Målgruppe

Privathusholdninger

Kriterier/vilkår

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Forskrift for renovasjon og slam

Pris for tjenesten

Gjeldende gebyrregulativ

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Avfallshåndtering i kommunen er satt ut til Vefas Iks som er ett interkommunalt selskap eid av Alta, Loppa, Kautokeino og Hasvik kommuner.

VEFAS skal drive avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner, og arbeide for avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet.
 

Du finner mer informasjon om avfallshåndteringen i kommunen, åpningstider for avfallsanlegget, oversikter over tømmeruter, oversikt over miljøstasjoner m.m. på Vefas sin hjemmeside:
 

www.vefas.no

 

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31