Generelt om virksomheten Renhold

Renhold var tidligere en avdeling under Bygg og eiendom, men gikk over til å være en egen virksomhet 1. januar 2014.

Renholdsvirksomheten i Alta kommune er organisert slik:

Virksomhetsleder Therese Iversen Muotkajærvi - tlf 78 45 52 12

Tatiana Mikkelsen - tlf 78 45 52 05 (Konsulent administrasjon/økonomi)

Karen Folkestad - tlf 482 57 727 (Fagansvarlig)

Lill-Karin Halvorsen - tlf 918 75 987 (Fagansvarlig)

Hilde Tvedt - tlf 45189966 (Insta-kontrollør)

RENGJØRINGSYSTEM:

Rengjøring ihht NS INSTA 800 - Nordisk kvalitetstandard for rengjøring

Det er utarbeidet renholdsplan for hver virksomhet

BRUKERMEDVIRKNING:

For å bevare et godt innemiljø bør enhver bruker av kommunale arealer ta ansvar

Ingen aktivitet er avsluttet før man har ryddet etter seg - spesielt på sanitærrom

Det er viktig å opprettholde en kvalitet så nært kravet som mulig gjennom hele arbeidsdagen