Reisetilskudd for lagidretter

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Av den årlige budsjettposten til reisetilskudd til idrettslag benyttes 60 % til lagidrett.

Målgruppe

Alle idrettslag i Alta som har lag som i seriespill møter lag utenfor landsdelen.

Kriterier/vilkår

1. Reiseavstand fra hjemsted til kampsted tur/retur beregnet etter fly- og busskilometer og med følgende deltakerantall:
- håndball - 14
- fotball - 17

Også andre lagidretter kan søke.
De aktuelle lagene må selv fremme søknad med nødvendig dokumentasjon.
Søknaden gjelder for siste sesong for den aktuelle lagidretten.

2. Kun lag, som i seriespill møter lag utenfor landsdelen, kan søke om reisetilskudd.

3. Dobbeltkamper regnes som en reise.

4. Med bakgrunn i terminlister, kampoppsett og foranstående retningslinjer fordeles det bevilgede beløp og utbetales respektive idrettslag.

5. Det forutsettes at de lag som mottar støtte stiller seg til disposisjon i forbindelse med markedsføringsopplegg og lignende etter nærmere avtale med ordføreren/rådmannen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

Søknadsfrist

1. april

Søknaden sendes til

Alta kommune Kultursektoren Postboks 1403 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no

Saksbehandling

Søknadene behandles av kommunalleder kultur på delegasjon fra Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Saksbehandlingstid

3 uker

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Hovedutvalget for oppvekst og kultur i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Kontaktpersoner

Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
Tittel:Førstekonsulent
Telefon:78455382
Mobil:41904276
Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31