Reis sak til kommunestyret

Visste du at du som innbygger i Alta kommune har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden?

Kommunestyret er forpliktet til å ta stilling til forslaget så lenge det fyller de vilkårene som er satt.

Les mer om tjenestebeskrivelsen Innbyggerforslag under tjenestebeskrivelser.