Rehabiliteringsavdelingen

 

Enheten består av følgende
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Syn- og hørsel
- Teknikere
- Frisklivssentralen i Alta 


Fysioterapi
Vi gjør kartlegginger, funksjonsvurderinger og gir individuell fysioterapi til barn, voksne og eldre

Våre gruppetilbud er
- Basseng for voksne
- Trening for lungesyke
- Eldretrim på Vertshuset
- Fallforebyggende gruppe
- Motorikkgruppe for barn
- 4. mndkontroll

Vi tilbyr også fysioterapi til inneliggende pasienter på Alta helsesenter, Vertshuset, sykehjem og til pasienter i hjemmet.


Ergoterapi
Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne.
Målet med vår tjeneste er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv. Tjeensten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser.

Ergoterapeuten bistår deg med:
- Trening, tilrettelegging og motivering i forbindelse med hverdagsaktiviteter
- Veiledning i forhold til bolig og boligendring

Brukergruppen er mennesker i ale aldre; hjemmeboende, sykehjem/institusjoner, sykestua, skoler og barnehager.


Syn- og hørsel
Bistår menensker med nedsatt sun og/eller hørsel, slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser.


Tekniker
Har ansvar for montering, reperasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV.


Frisklivssentralen i Alta
Er en tverrfaglig, forebyggende og helsefremmende helsetjenestene og et kompetansesenter innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt psykisk helse.

Klikk her for å lese mer om Frisklivssentralen i Alta


TT-kort
Søknadspapirer finnes på nett eller kan hentes på vår avdeling.
Behandling av søknad foregår fire ganger per år. TT-kortet er personlig og kan bare benyttes av innehaver.


 

KONTAKTINFORMASJON

Telefon og E-post:
Telefon:            78 45 55 10

E-post:              Rebecca Møller

Postadresse:
Alta Helsesenter, Rehabiliteringsavdelingen
Postboks 1383
9506 ALTA

Besøksadresse:
Alta Helsesenter, Rehabiliteringsavdelingen
Markveien 31, 9510 Alta


Inngang: Dr. Kvammes vei, inngang merket med "D"

 

Sist oppdatert 29.08.17 kl 12.16