Registrering av hytte/fritids bolig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Det er nå sendt ut SMS til innbyggere som er registrert som eier av hytte/fritidsbolig i Alta kommune.

Det vil etterhvert bli sendt ut registrering i brevs form for de som ikke har mulighet å motta SMS.

For eventuell spørsmål ta kontakt med brannsjef Knut Suhr på tlf. 78 45 50 08/ 971 20 503  eller e-post: knut.suhr@alta.kommune.no