A A A
Budsjettforslag

Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan....

Budsjett og økonomiplan med handlingsdel inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

 

Rådmannen legger frem sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for Formannskapet onsdag 7. november 2018


Gjeldende Budsjett og økonomiplan med handlingsdel 2018-2021

Alta kommunestyre vedtok Budsjett og økonomiplan med handlingsdel 2018-2021 i sitt møte 19. desember 2017


Budsjettprosess frem til vedtak

Tidligere budsjetter og økonomiplaner

Skjema