Integreringskonferanse

Psykisk helse

15.12.11

Artikler og linker om psykisk helse

Mange flyktninger har vonde og vanskelige opplevelser med seg i bagasjen. Mange har opplevd krig og traumer. Felles for dem alle er at de har mistet mye, tap av trygghet, familie og hjemland.  Ens verdighet er ofte blitt krenket og man er meget sårbar. Tilværelsen i eksil kan i seg selv være en stor påkjenning.

Grupper som er spesielt utsatt og som kan ha behov for spesiell oppfølging:

Barn av asylsøkere: Barn som lever i mottak er en spesielt sårbar og utsatt gruppe som har behov for mye trygghet og forutsigbarhet. Mange barn har opplevd krig og traumer, og mange sliter med vonde minner og tanker. Livet i mottak kan i seg selv være en vanskelig og usikker tilværelse, og mange barn reagerer med enstelse og uro.

Enslige mindreårige flyktninger: Barn som kommer alene til Norge er en sårbar gruppe. Krig, traumer og tap av familie og hjemland gjør at mange sliter med sorg, savn og ensomhet.

Flyktninghelsteamet har laget et undervisningsprogram for flyktninger og asylsøkere om psykisk helse. Programmet gir informasjon og praktiske råd ifht. psykiske reaksjoner hos mennesker som har opplevd krig og flukt

 Undervisningsprogram Psykisk helse Powerpoint:  Undervisning+Psykisk+helse.ppt

 Aktuelle lenker: 

RVTS Nord: http://nord.rvts.no/

NAKMI. Nasjonal kompetanseenhet  for minoritetshelse: http://www.nakmi.no/

NKVTS. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: http://www.nkvts.no/Pages/Index.aspx

Helsedirektoratet: Sov godt plakat: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sov-godt-plakat/Publikasjoner/sov-godt-plakat.pdf

 Brosjyrer på flere språk: 

Til deg som ikke får sove: http://www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/RVTS-Midt/Selvhjelpsfoldere/

Til deg som har opplevd krig:  http://www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/RVTS-Midt/Selvhjelpsfoldere/

Barn og traumer:  http://www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/RVTS-Midt/Selvhjelpsfoldere/

Flyktningen i sin private verden: http://nord.rvts.no/Details.asp?art=Flyktningen+i+sin+private+verden%3A+nedlastbart+hefte&aid=819