Påslipp - fettholdig avløpsvann

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Forurensningsforskriftens kap.15A omfatter utslipp med høyt fettinnhold fra virksomhet. Påslippstillatelser av fettholdig avløpsvann gis som enkeltvedtak hjemlet i forurensningsforskriften.

Målgruppe

Næringsvirksomhet som slipper ut fettholdig avløpsvann.

Kriterier/vilkår

I bygg som det drives virksomhet som slipper fettholdig avløpsvann til kommunalt nett kreves fettutskiller. Standard krav til utskiller er NS-EN 1825 med prøvetakingskum.

Det må søkes påslippstillatelse, og tiltaket må meldes med sanitærmelding.

Det vil bli stilt krav til driften av fettutskilleranlegget i påslippstillatelsen.

Pris for tjenesten

Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

Klagemulighet

Påslippstillatelser gitt som enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, annet ledd

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000
Telefaks:78455011

Kontaktpersoner

Navn:Jon Magne Thomassen
Tittel:Avdelingsingeniør
Telefon:78455204
Epost:jontho@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31