Prosjekt Sykkelbyen Alta

Alta kommune søkte om og fikk status som sykkelby i 2009. Målet er å få flere til å bruke sykkel, både på jobbreiser, til og fra skole og på fritiden.

Prosjektet skal vare fra 2010 til og med 2013.

Målgruppe:
 
Hele befolkningen
 
 
Organisering:
 
Prosjekteier: Alta kommune
Prosjektleder:
Gjermund Abrahamsen Wik
Avdeling for kommunal teknikk
 
Styringsgruppe:
Alta kommune, rådmann Bjørn-Atle Hansen
Statens Vegvesen, avdelingsleder Bjørg Anita Joki
Finnmark Fylkeskommune, samferdselssjef Per Bjørn Holm Varsi
 
Prosjektgruppe:
Alta kommune: Tom-Frode Hansen (Trafikksikkerhet/ Komm tek), Aase-Kristin Abrahamsen (FYSAK), Linn Skjold (ASU),
Gjermund Abrahamsen Wik
Statens Vegvesen: Maria Haga, Kristian Øvernes
Finnmark Fylkeskommune: Gunnstein Flø Rasmussen