Prosjekt Sykkelbyen Alta

Alta kommune søkte om og fikk status som sykkelby i 2009. Målet er å få flere til å bruke sykkel, både på jobbreiser, til og fra skole og på fritiden.