Prosjekt Kollektiv Alta

Alta by har opplevd stor vekst innen biltrafikk de senere åra. Tiltak for å få flere til å bruke buss på sine reiser, i stedet for bil, er hovedmålet for prosjektet.

Det skal samtidig legges til rette for at alle skal kunne bruke kollektivtransport, jmf universell utforming.

Prosjektet skal vare fra 2010 til og med 2012.
 
 
Målgruppe:
 
Hele befolkningen
 
 
Organisering:
 
Prosjekteier: Alta kommune
Prosjektleder:
Gjermund Abrahamsen Wik
Avdeling for kommunal teknikk
 
Styringsgruppe:
Alta kommune, rådmann Bjørn-Atle Hansen
Statens Vegvesen, avdelingsleder Bjørg Anita Joki
Finnmark Fylkeskommune, samferdselssjef Per Bjørn Holm Varsi
 
Prosjektgruppe:
Alta kommune: Tom-Frode Hansen (Trafikksikkerhet/ Komm Tek), Aase-Kristin Abrahamsen (FYSAK), Linn Skjold (ASU),
Gjermund Abrahamsen Wik
Statens Vegvesen: Maria Haga, Kristian Øvernes
Finnmark Fylkeskommune: Nyansatt fra 2011.