Prosjekt Døra - en mulighet til frihet fra rus

Prosjektet har som målsetting å utvikle et lavterskel utrednings- og behandlingstilbud med utgangspunkt i den kommunale helsearenaen.