Forside+prosjekt+Destinasjon+Nordlysbyen

Prosjekt Destinasjon Nordlysbyen

En egen handlingsplan for reiselivet med mål om økt antall turister målt i form av antall cruiseanløp og antal gjestedøgn på hoteller.

Handlingsplanen er tatt fram i tett samarbeid med Kautokeino kommune, SIVA, Alta Reiselivsforum, NHO Reiseliv Nord-norge, Turistinformasjonen og Alta Havn.

Det er totalt 22 tiltak, hvor noen går over tre år, og totalt skal tiltakene løfte Alta og Kautokeinoregionen som destinasjon; flere attraksjoner, flere tilreisende og en bedre forankring av Nordlysbyen Alta.

Kommunestyret i Alta har vedtatt planen og sin del av kostnader, og det jobbes nå for å få fullfinansiert planen.

Avhengig av hva man får av tilskudd vil man utarbeide en prioritering for hvert år på hvilke tiltak man skal ha gjennomført.