Prosjekt Barn og Unge

Barn og unge- prosjektet er et omorganiseringsprosjekt som går ut på å samlokalisere og samordne det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge og deres familier i Alta kommune.

Siktemålet med prosjektet er å etablere en tverrfaglig organisasjon som skal arbeide helhetlig for at alle barn og unge i Alta opplever en god oppvekst og mottar riktige tilbud til riktig tid.

Les relevante dokumenter: