Forside+prosjekt+Alta+DMS_150x112

Prosjekt Alta DMS

Prosjekt Alta DMS har som mål å utvikle et helsetilbud i regionen i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Alta, Kautokeino, Loppa og Kvænangen kommune, og prosjektleder er Kenneth Johansen.

Hovedintensjonen i Samhandlingsreformen er mindre bruk av sykehussenger og mer forebygging, behandling og rehabilitering i hver kommune, dvs nærmere pasienten.

Tiltakene i planen er i all hovedsak utredninger på ulike tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme nettopp utvidet forebygging, behandling og rehabilitering i hjemkommunene.

Prosjektet søkes finansiert i skrivende stund. Se vedlagte prosjektplan.