PP-tjenesten - henvisning

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

aaa

Lover og retningslinjer

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

Lover

Barnehageloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Ved ventetid utover 2 mnd. gis det skriftlig beskjed om forventet ventetid.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:PP-tjenesten
Telefon:78 45 53 25
Epost:postmottak@Alta.kommune.no
Besøksadresse:Markveien 26, 9510 ALTA

Ansvarlig enhet

Avdeling:Barn- og ungetjenesten
Telefon:78455325
Telefaks:78430757
Epost:postmottak.barnogunge@alta.kommune.no
Postadresse:Barn og ungetjenesten Markveien 26, 9510 Alta
Besøksadresse:Markveien 26
Åpningstid:15.mai-15. okt 08-00-15.00 15.okt-15.mai 08.00-16.00

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31