A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv, elevarkiv og ansettelsessaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
17/537-10
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: Porsanger kommune
18/2482-16
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: IMJ Utvikling AS
18/2487-14
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: IMJ Utvikling AS
19/468-604
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: *****************
19/2166-1
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: *****************
19/468-605
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: *****************
19/468-606
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: *****************
19/1922-2
Dato: 20.05.2019 - Mottaker: Kai Stian Kristensen
18/1168-274
Dato: 20.05.2019 - Avsender: Alta innebandyklubb
18/4389-2
Dato: 20.05.2019 - Avsender: Jaroslav Nordgård
18/2040-6
Dato: 20.05.2019 - Avsender: XL-BYGG MATHISEN&CO AS