A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv, planarkiv og eiendomsskatt.

Personalarkiv, elevarkiv, barnehagearkiv, skatt organisasjon og skatt person publiseres ikke i postlisten. Det samme gjelder postlisten for fagsystemene innen Helse, Oppvekst og Skatt og innfordring.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/8178-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/7871-19
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/3332-47
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Kultursenteret Sisa
19/8029-9
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/6488-5
Dato: 07.11.2019 - Avsender: STATENS KARTVERK
19/8190-6
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/7948-7
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8190-5
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8106-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Alta klatreklubb v/Thomas Ramberg
19/8006-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Ernst-Eirik Henriksen
19/7956-4
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/8211-1
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8198-1
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/7467-3
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8187-6
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8206-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/7660-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Geir-Arne Nilsen
19/7613-10
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/7945-5
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/7811-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8196-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: TVERRELVDALEN IDRETTSLAG
19/8195-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: TVERRELVDALEN IDRETTSLAG
19/8134-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: TORMOD KRISTENSEN MASKIN AS
19/7899-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: FARSTAD BYGGPLAN
19/7223-17
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/3532-17
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Irene Olufsen
19/5244-4
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/8173-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Eiendomsselskapet Alta Brygge AS
19/8187-5
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8161-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8190-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/7955-3
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/6821-5
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Ulf Harald Kivijervi
19/7887-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Kartverket Tinglysing
19/3672-6
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Kartverket Tinglysing
19/8189-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/7190-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: HALDDE ARKITEKTER AS
19/8162-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/3738-29
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Kåre Simensen
19/7784-3
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Verte v/ Henning Bek
19/4355-13
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Ellinor Margareth Opgård
19/3738-28
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Andreas Berge Uglebakken
19/7986-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: KT BYGGTJENESTE
19/3332-46
Dato: 07.11.2019 - Avsender: KULTURSENTERET SISA
19/3332-45
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Langfjord Samfunnshus
19/6815-4
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/8008-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/8183-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/3336-82
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Bossekop Ungdomslag, fotballgruppa
19/8175-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: ALTA KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING
19/8136-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8150-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/7658-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Geir-Arne Nilsen
19/5698-7
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: ING VIDAR NILSEN AS
19/8140-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8172-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: ALTA KOMMUNE DRIFT- OG UTBYGGINGSSEKTOR
19/7983-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Roy-Thore Vars
19/3800-9
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Mikkel Andreas Bals
19/7411-2
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8140-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/8170-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat
19/8118-1
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED
19/8111-1
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: ALTA ARBEIDERPARTI m.fl.
19/8106-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Thomas Ramberg
19/8094-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Max Andersson
19/8072-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: SAGA GRENDELAG
19/8064-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: FINNMARKSEIENDOMMEN
19/5548-5
Dato: 07.11.2019 - Avsender: KULTURDEPARTEMENTET
19/7714-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Schou, Torbjørn Preus m.fl.
19/3935-11
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/5018-5
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Inger Helene Brandser m.fl.
19/8006-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Ernst-Eirik Henriksen
19/7879-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Talvik brassband
19/7743-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: noreply@lottstift.no m.fl.
19/3741-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
19/7645-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
19/6754-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Hans Daniel Aslaksen
19/7676-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/7411-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/7385-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: KULTURDEPARTEMENTET
19/7181-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: HALDDE ARKITEKTER AS
19/7061-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM IKS
19/4181-8
Dato: 07.11.2019 - Avsender: TEKFORVALT AS
19/7002-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: NHF Region Nord
19/6754-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Hans Daniel Aslaksen
19/6573-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
19/6100-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET