A A A

Postlister

Alta kommune har skiftet sak og arkivsystem den 25.06.2019. Inntil alt er på plass med blant annet publisering av postlisten, vil du i en overgangsfase ikke finne den på vår hjemmeside. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv, elevarkiv og ansettelsessaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
16/6039-459
Dato: 25.06.2019 - Mottaker: Sibelco Nordic AS Avd Stjernøy