Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv og elevarkiv publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
17/1276-35
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
17/1276-36
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
18/110-7
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Arbeidstilsynet Nord-Norge
15/6242-6
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Alta Sentrumsutvikling AS
18/1745-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Finnmarkseiendommen
16/2478-12
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: KT Byggtjeneste
18/882-3
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: HALDDE ARKITEKTER AS
18/181-6
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
18/181-7
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
18/1631-2
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
17/3827-9
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: EuroSign as
16/1998-8
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Håvard Alexander Olsen
17/2327-6
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: RAMBØLL NORGE as
18/1770-3
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Statens kartverk
18/865-4
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Finnmarkseiendommen
16/2299-6
Dato: 11.05.2018 - Avsender: ARNE RASMUSSEN AS
17/1789-8
Dato: 11.05.2018 - Avsender: XL-BYGG MATHISEN & CO AS
16/5132-10
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
18/1168-23
Dato: 11.05.2018 - Avsender: ALTA KARATEKLUBB
18/1927-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: JHT Maskin AS
18/1929-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Alta Graveservice AS
18/1931-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Haugens Rør AS
17/4113-11
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Fylkesmannen i Finnmark - Landbruksavd.
18/8-45
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
18/1934-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Reidun Heitmann
16/6039-220
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Jørn Sverre Hansen, Sandra Alexandersen Hansen, Harald Mikkelsen, Bente Johanne Aust, Svenn Gustav Larsen, Øyvind Alexandersen, Maria Antonsen
17/4000-24
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Kviby IL v/Thomassen
18/60-21
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************
18/1121-2
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Arnfinn Holst-Olsen
18/763-3
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Heidi Johanna Knutsen
18/763-4
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Kenneth Andreas Knutsen
18/763-5
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Hansen Hanny Marie
18/763-6
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Andersen William
18/763-7
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Britt Charlotte Andersen
18/763-8
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Kjell Andersen
18/763-9
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Ken-Vidar Suhr Andersen
18/763-10
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Kristensen Ida Lundgren
16/2482-32
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Torleif Johansen Drift AS
18/1935-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: KT Byggtjeneste
18/714-10
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Aud Jorunn Ek
17/4275-2
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: KT Byggtjeneste
18/1391-25
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Vegard Stene
18/763-12
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Kartverket Tinglysing
17/4156-2
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Magne Opgård
17/4022-4
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Harald Ingebrigtsen
18/837-9
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Statens kartverk Tinglysing
17/4196-10
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: AVD. FOR FYSIOTERAPI OG REHAB., Fysikalsk Terapi AS, Manuell Terapi Alta AS, Psykomotorisk fysioterapi Alta, Institutt for fysioterapi og akupunktur
18/990-21
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS
18/1943-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Fylkesmannen i Finnmark Helse- og sosialavdelingen
17/2858-7
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Fylkesmannen i Finnmark Helse- og sosialavdelingen
18/1220-2
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Øyvind Oksavik
18/1945-1
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet
18/1573-5
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Tecto Entreprenør AS
17/4869-8
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Fylkesmannen i Finnmark
18/664-6
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Torleif Johansen
16/4076-4
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Kommunekraft AS
18/129-96
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Finnmarkseiendommen
16/4177-12
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: HALDDE ARKITEKTER AS
18/1689-3
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Abrahamsen Gunvor
18/1689-5
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Suhr Ingeborg
18/1689-6
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Kjeldsberg Pål
18/1689-7
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Graven Ada Helene
18/1689-8
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Graven Arne
18/1689-9
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Jensen Paal Egil
17/2889-8
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement
17/116-31
Dato: 11.05.2018 - Avsender: Per Tore Bech Nygård
17/1907-2
Dato: 11.05.2018 - Mottaker: *****************