A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv og elevarkiv publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
18/2921-3
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen
17/4453-12
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Stine Hedvig Moland
17/899-21
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Irene Berg Johnsen og Pål Verner Johnsen
18/3579-12
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Tverrelvdalen barnehage
18/4744-2
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/4840-1
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Rambøll Norge AS
17/4688-8
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/4835-1
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Mari Helen Pettersen Strifeldt
18/617-93
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Tverrelvdalen Idrettslag
18/3734-3
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Green Rock AS
18/7-423
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
16/2403-21
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/4282-3
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Hegg & Co AS
18/3108-7
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Finnmarkseiendommen, Odd Birger Thomassen
16/2521-18
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
17/4570-4
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Terje Balandin
17/4570-5
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Camilla Berntzen
17/4570-6
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Alta Kommune
17/4570-7
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Berg Rune
17/4570-8
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Pettersen Eileen Welde
17/4570-9
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Finnmarkseiendommen
17/4570-10
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Alta Kommune
17/4570-11
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Statens Vegvesen
17/4570-12
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Statens Vegvesen Region Nord
18/4873-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Alta kommune
17/970-10
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Fylkesmannen i Finnmark Helse- og sosialavdelingen
17/4570-13
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Terje Balandin
18/4236-3
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Finnmarkseiendommen
18/4873-2
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Alta kommune
18/4872-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: *****************
18/4866-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Jonny Raude Veidemo
18/4731-2
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/4576-2
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/4502-2
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/4735-3
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/4509-2
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
18/7-424
Dato: 10.12.2018 - Avsender: *****************
18/92-8
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Statens Vegvesen Region Nord
16/5486-2
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Ole Hammari
18/2499-13
Dato: 10.12.2018 - Avsender: John Einar Pettersen
18/3343-34
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Securitas AS
16/2319-53
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Securitas AS
16/2582-5
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Securitas AS
18/1784-7
Dato: 10.12.2018 - Avsender: BYGGMESTER GEIR SVENDSEN AS
18/4047-8
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Kartverket Tinglysing
18/4869-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Komsa skole
16/566-8
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Boreal Travel AS
16/566-9
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Boreal Transport Nord As avd. buss Alta
18/2531-6
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Tverrelvdalen Idrettslag
18/4871-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Solveig Sandberg
18/4874-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
18/3471-2
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Tilskuddsseksjonen Bufdir
18/1164-26
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
15/5428-6
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Sandfallet ungdomsskole
18/1164-27
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
18/1164-28
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
18/1170-7
Dato: 10.12.2018 - Avsender: *****************
18/3727-3
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Statens kartverk Tinglysing
18/4048-8
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Statens kartverk Tinglysing
17/3638-5
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Finnmarkseiendommen
17/2275-12
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: RAMBØLL NORGE AS
16/2403-22
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Securitas AS
18/4875-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement
18/4877-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Statens Vegvesen Region Nord
18/3213-6
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Finnmark Fylkeskommune
18/7-425
Dato: 10.12.2018 - Avsender: *****************
16/3714-18
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Arbeidstilsynet Nord-Norge
18/4878-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Kvalfjord-Pollen Bygdelag
17/3023-5
Dato: 10.12.2018 - Avsender: BYGGMESTER GEIR SVENDSEN AS
18/8-135
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: *****************
15/5764-3
Dato: 10.12.2018 - Mottaker: Talvik bo og servicesenter
18/4831-2
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Jarl Torfinn Hellesvik
18/4879-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Alta kommune Kommunalteknikk
18/4880-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Alta kommune Kommunalteknikk
18/4876-1
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Fossbrynildsen DA
18/2836-4
Dato: 10.12.2018 - Avsender: FYLKESMANNEN I FINNMARK
18/2531-7
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Tverrelvdalen Idrettslag
18/4034-8
Dato: 10.12.2018 - Avsender: Alta kommune Miljø, Park og Idrett