A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv og elevarkiv publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
18/4294-3
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: WSP Norge As v/Liv Kaasen
17/2449-8
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Rolf Tore Berge
15/5551-18
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Astrid Sofie Dalshaug, Solfrid Anne Karin Storholt, Erna Rundsveen, Kenneth Walter Strifeldt, Svanhild Wilhelmine Berntine Stavem, Hildegard Alvilde Lindbæk, Bjørg Lene Aasfeldt, May Johanne Strifeldt, Sissel Katrine Strifeldt, Wenche Strifeldt, Bengt Rune Strifeldt, Werner Andre Strifeldt, Klaus Anton Strifeldt, Connie Rigmor Strifeldt, Unni Strifeldt, Gunn Tove Strifeldt, Birger Evjan Hansen, Oddvar Alexandersen, Ann Cathrin Alexandersen, STATENS VEGVESEN REGION NORD, Barn- og ungesrepresentant Alta kommune, Finnmarkseiendommen, Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Norges Geotekniske Institutt, NVE REGION NORD, Sametinget - Sámediggi
15/5551-20
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Jobbnorge
19/718-3
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Jostein Bruno Elvedal, Solbjørg Elvedal, Alta kommune Oppmåling og byggesak, Trond Elvedal
16/612-15
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Apotek 1 Gruppen AS
19/688-2
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Sivilingeniør Ole Hammari AS
19/1037-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Sør-Varanger Kommune, plan og utvikling
19/810-2
Dato: 18.03.2019 - Avsender: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/247-6
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Alta kommune Oppmåling og byggesak
19/24-117
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: *****************
19/1030-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Torfinn Isaksen
19/24-118
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
19/468-151
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Lisa Kristensen Knudsen
19/1033-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
19/60-30
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
19/468-152
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Ole Anthoni Hætta
19/468-153
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Even Stange, May Kristine Vars
19/1034-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Emilie Margrethe Andersen
19/1035-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Vilde Suhr
19/468-154
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Katharina Mannsverk
19/1036-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: SIVILINGENIØR OLE HAMMARI AS
19/468-155
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Karl Arne Thomassen
18/185-16
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Arbeidstilsynet
18/2499-14
Dato: 18.03.2019 - Avsender: John Einar Pettersen
19/174-28
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Bunkers Mc Motorforening
18/1870-7
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Det Kongelige Landbruks- og matdepatement
16/2627-10
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/957-4
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Karl Robert Rødberg
19/851-2
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Kjell Bjørnar Sakstveit
19/1038-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Ntl Bufdir
19/1083-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/24-119
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: *****************
18/1016-38
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Farmasikompetanse AS
19/468-156
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Christina Ottesen
19/468-157
Dato: 18.03.2019 - Avsender: John Arnulf Bucoy Gundersen
19/47-18
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
19/263-21
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Tom-Ove Strifeldt
18/4310-5
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
19/733-5
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
19/1033-2
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: *****************
19/263-22
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Beate Monsen
18/292-35
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
18/5027-6
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: T JOHANSEN DRIFT AS
19/24-120
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: *****************
19/1045-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Statens Vegvesen Region Nord
19/1048-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartement
16/6039-289
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Olav Nilsen
19/1052-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
19/1053-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Direktoratet for Byggkvalitet
19/1051-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Daniel André Stabrun
19/1054-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Statens Vegvesen Region Nord
19/344-11
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Helene Thoresen Haugsnes
19/1083-2
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Finnmarkseiendommen
18/4571-10
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Opgård Maskin AS
18/5016-4
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Sunnfjord Geo senter AS
19/997-3
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Mediehuset Altaposten
19/202-7
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Finnmark Fylkeskommune
17/2299-7
Dato: 18.03.2019 - Avsender: KT Byggtjeneste
18/1168-265
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Nerskogen il v/Siv Anita Olsen
19/983-14
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****************
19/1057-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Finnmark Fylkeskommune
18/4819-2
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Finnmarkseiendommen