Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv og elevarkiv publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
17/4553-9
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Terje Balandin
18/2454-1
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Private barnehager i Alta, Linsa Kristin Suhr, Kari Jørgensen
18/2680-3
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Blinkhus arkitekter AS, Finnmark Fylkeskommune, Finnmarkseiendommen, Fylkesmannen i Finnmark, NVE REGION NORD, Statens Vegvesen Region Nord, Sametinget - Sámediggi, Mikkel Ailo Johansen Gaup, Knut Johan Thomassen, Bjørn Holst Lien, Re-Eiendom AS, Sissel Mietinen, Hill-Gunn Johansen, Roar Johansen, Elin Granaas, Synnøve Jensen, Emmy Irene Kotvojs, Jørn Håvard Hanssen, John Birger Hanssen
18/2022-4
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Dag Erik Eliassen
18/3011-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Jens Thomassen
15/5533-8
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Nikolaisen Wenke Bellika, Mikkelsen Louise E, Mikkelsen Einar, Haldde arkitekter AS, Sivertsen Agnar Holten, Lethigangas Tor Inge, Tor Inge Lethigangas, Myreng Kaj, Stensland Kari, Johansen Laila, Hestvik Jan Magne, Ballo May-britt, Robert Nikolaisen, Stensland Steinar, Mikkelsen Torbjørn, Samediggi / Sametinget, Statens Vegvesen Region Nord, Finnmark Fylkeskommune, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) Region Nord
15/5533-9
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Alta Bibliotek, Alta kommune - Servicesenteret
15/5533-10
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Jobbnorge
18/1683-3
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Bård Gormson Sørhus
18/3022-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: *****************
18/2987-2
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Eidet Friluftslag
18/3031-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: *****************
18/617-44
Dato: 17.07.2018 - Avsender: *****************
18/2827-2
Dato: 17.07.2018 - Avsender: KS Kommunesektorens organisasjon
17/3379-15
Dato: 17.07.2018 - Avsender: FYLKESMANNEN I FINNMARK
17/2401-8
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Atelier 2 AS
18/3033-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Toril Helene Ringbu
18/3034-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Roger Isaksen, Kristin Elisabeth Bakkehaug Isaksen
18/3035-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Kine Ellila Kjellmann
18/3036-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: *****************
16/1392-7
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: Fylkesmannen i Troms
18/3042-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Ing. Vidar Nilsen AS
18/1658-5
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Alta IF - Fotball
18/3059-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Alta kommune, Kultur
18/3060-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Per Tore Nilsen
18/1769-7
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Idar Suhr
18/3063-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Stiftelsen Finnmarkskollektivet
16/3714-14
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Arbeidstilsynet Nord-Norge
18/3064-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: KT Byggtjeneste
18/3065-1
Dato: 17.07.2018 - Avsender: RAMBØLL NORGE AS
17/4421-7
Dato: 17.07.2018 - Avsender: GLØD Explorer
17/4421-8
Dato: 17.07.2018 - Mottaker: GLØD Explorer
17/766-11
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Kenneth Johansen
18/1168-72
Dato: 17.07.2018 - Avsender: Alta IF v/Karina Haus Steinshylla