Alta kommune registrerer post og legger ut postlister i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivloven med forskrift.

Hver dag legger Alta kommune ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legges ut påfølgende mandag. I ferietid kan det være avvik fra dette.

Les om publisering av saksdokumenter på Internett

Det finnes ingen bestemmelser som sier hvor lenge den offentlige journalen skal være tilgjengelig. Alta kommune har bestemt at vår offentlige journal skal slettes etter 3 måneder.

 

 


Uke 25


Uke 24


Uke 23


Uke 22


Uke 21


Uke 20


Uke 19


Uke 18


Uke 17


Uke 16


Uke 15


Uke 14


Uke 13


Uke 12


Uke 11


Uke 10


Uke 09


Uke 08


Uke 07


Uke 06