Alta kommune registrerer post og legger ut postlister i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivloven med forskrift.

Hver dag legger Alta kommune ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legges ut påfølgende mandag. I ferietid kan det være avvik fra dette.

Les om publisering av saksdokumenter på Internett

Det finnes ingen bestemmelser som sier hvor lenge den offentlige journalen skal være tilgjengelig. Alta kommune har bestemt at vår offentlige journal skal slettes etter 3 måneder.

 

 


Uke 38


Uke 37


Uke 36


Uke 35


Uke 34


Uke 33


Uke 32


Uke 31


Uke 30


Uke 29


Uke 28


Uke 27


Uke 26


Uke 25


Uke 24


Uke 23


Uke 22


Uke 21


Uke 20