Alta kommune registrerer post og legger ut postlister i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivloven med forskrift.

Hver dag legger Alta kommune ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legges ut påfølgende mandag. I ferietid kan det være avvik fra dette.

Les om publisering av saksdokumenter på Internett

Det finnes ingen bestemmelser som sier hvor lenge den offentlige journalen skal være tilgjengelig. Alta kommune har bestemt at vår offentlige journal skal slettes etter 3 måneder.

 


Uke 01


Uke 52


Uke 51


Uke 50


Uke 49


Uke 48


Uke 47


Uke 46


Uke 45


Uke 44


Uke 43


Uke 42


Uke 41


Uke 40


Uke 39