A A A

Planer til høring

veinavn

Nytt veinavn i Øvre-Alta

Det skal etableres ny vei i Øvre Alta. Har du forslag på navn?

Mårsanjarga

Søknad om arealendring ved lokaliteten 10814 Mårsanjarga

Grieg Seafood Finnmark AS søker om arealendring ved lokaliteten 10814 Mårsanjarga i Alta kommune.

veinavn

Samisk skrivemåte på steder og navn i Alta kommune

Tilrådning fra nordsamisk stedsnavntjeneste om skrivemåte skal ut på høring.