Temabilder arealplaner til høring
Midtbakken barnehage

Høring – forslag til omstilling ved Midtbakken barnehage

Administrasjonen foreslår å gjøre om Midtbakken barnehage til en samisk barnehage fra og med høsten 2019.

Bilde

OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJPLAN FOR PATOSLETTA BOLIGOMRÅDE

Stiftelsen Utleieboliger planlegger å bygge 8 nye boenheter på Patosletta.