A A A

Planer til høring

Bilde plankart

Reguleringsplan (detaljregulering) for Lathari

Offentlig ettersyn av planforslag

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Planutvalget i møte den 03.10.2018, saksnr PS 34/18, at forslag til Detaljregulering for Lathari legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Ingressbilde

Reguleringsplan (detaljregulering) for Maskinsvingen 20

Offentlig ettersyn av planforslag

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 vedtok Planutvalget i møte den 04.10.2018, saksnr. PS PLN 36/18, at forslag til Detaljregulering for Maskinsvingen 20 legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

ingressbilde

Områderegulering for Lille-Komsa boligområde

Offentlig ettersyn av planforslag

Planutvalget vedtok i møte den 04.10.2018, saksnr. PS 33/18, at forslag til områderegulering datert 17.09.18 for Lille-Komsa boligområde legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

veinavn

Samisk skrivemåte på steder og navn i Alta kommune

Tilrådning fra nordsamisk stedsnavntjeneste om skrivemåte skal ut på høring.