A A A
trimpark

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - rullering av handlingsdelen, offentlig ettersyn frist 2. mai

Frist for merknader til rullering av handlingsdelen  av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 2. mai 2019

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtok i møte 19.03.19  at forslag til rullering av handlingsdelen av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader til planen er 2. mai 2019.

Merknader til planen sendes til:

Alta kommune, Oppvekst og kultur, Postboks 1403, 9506 Alta eller postmottak@alta.kommune.no

 

Ved spørsmål ta kontakt med: Aase-Kristin H. Abrahamsen, tlf 78 45 53 82 eller aaab@alta.kommune.no

 

 

Skjema