Parkeringsgebyr

Generelt om tjenesten

Tema

- Trafikk og samferdsel
- Vei og veitrafikk

Beskrivelse

Har du fått et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon og ønsker å klage?

Målgruppe

Eier eller fører av kjøretøyet har rett til å klage over ileggelsen eller borttauing når vedkommende mener at ileggelsen ikke er riktig.

Kriterier/vilkår

Blir parkeringsgebyret ikke betalt innen 3 uker blir satsen forhøyet med 50 %. Dette gjelder selv om gebyret er påklaget jfr. vegtrafikkloven § 31.a.

For kontrollsanksjoner må sanksjonen betales innen 3 uker. Betales ikke sanksjonen innen 3 uker vil det påløpe ekstra gebyrer. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Etter parkeringsforskriften § 36 kan det på parkeringsplasser som er regulert av vilkår ilegges en kontrollsanksjon ved parkering i strid med gjeldende vilkår. Kontrollsanksjonene er på kr. 300, kr. 600 og kr. 900. Normal kontrollsanksjon som utstedes er på kr. 600.

Etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr kan det ilegges et parkeringsgebyr på kr. 900 ved stans eller parkering i strid med bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften. 

___

Skjema

Klagemulighet

Klagen må fremsettes innen tre uker etter ileggelsen og klagen må fremsettes skriftlig.

Etter utløp av klagefristen, kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klageren, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31