A A A

Organisasjonskart Alta kommune

Rådmannsnivået

 

Rådmannens lederteam
Rådmann Bjørn-Atle Hansen, kommunalleder Oppvekst og kulturtjenestene Rikke Raknes,
kommunalleder Helse og sosialtjenestene John Helland, kommunalleder Drift og utbyggingstjenestene Bengt Fjellheim,
kommunalleder Samfunnsutvikling Oddvar Konst, assisterende Rådmann Målfrid Kristoffersen

Fagstaber Samfunnsutvikling

Fellestjenestene
Lønn og regnskap, Servicesenteret, Tjenesten for IKT, Personal, Budsjett og innkjøp, Kommuneadvokatene, Skatt og innfordring, Tilsynsfører, Personvernombud og informasjonssikkerhetsansvarlig, Beredskapskoordinator, Kantine rådhus

 

Virksomhetsnivået
Oppvekst og kulturtjenesten
Helse og sosialtjenesten
Drift og utbyggingstjenesten

Aronnes barnehage
Breidablikk barnehage
Gakori barnehage
Kronstad barnehage
Midtbakken barnehage
Oterfaret barnehage
Rafsbotn barnehage
Saga barnehage
Sentrum barnehage

Tverrelvdalen barnehage
Alta ungdomsskole
Aronnes skole
Bossekop skole
Elvebakken skole
Gakori skole
Kaiskuru Nærmiljøsenter
Kaiskuru barnehage
Komsa skole
Kvalfjord skole
Rafsbotn skole

Leirbotn oppvekstsenter
Saga skole
Sandfallet ungdomsskole
Tverrelvdalen skole
Talvik oppvekstsenter
Øvre-Alta skole

Alta voksenopplæring
Bosetting og integrering 

Barn og ungevirksomheten
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Barneverntjenesten
PP-tjenesten
Tiltaksteamet

Kulturvirksomheten
Alta kulturskole
Alta bibliotek
Alta kultursal
Huset
Nordlysbadet

Hjemmetjenester
Sone øst
Sone vest
Sone ytre vest
Helsesenteret sykehjem
Vertshuset

Sykehjem
Elvebakken sykehjem
Ekornsvingen sykehjem
Kåfjord sykehjem
Vikartjenesten
Botiltakene

Bistand
Kongleveien
Botiltakene
Habiliteringstjenesten
DOAS
Miljøarbeidertjenesten
Psykiatri/Rus

Helse
Legetjenestene
Sykestua
Fødestua
Rehabilitering

NAV Alta

Brann og redning
Beredskapsavd.
Forebyggende avd.

Kommunale bygg
Avd. for bygningsdrift

Renhold

Kommunalteknikk
Parkeringsavd.
Driftsavd.

Miljø, Park og Idrett
Avd. for Park og idrett

Oppmåling og byggesak
 

 

Skjema