Oppvekst og kultur

Tjenesteområde for oppvekst og kultur omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, skolefritidsordning, barn- og ungetjenesten, kulturtjenesten og Nordlysbadet.

Kommunens tjenesteutvikling skal tilrettelegges på en slik måte at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til, og oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, og målet er riktig hjelp, og så tidlig som mulig.

Kommunalleder for oppvekst og kultur er Rikke Raknes.


Nøkkeltall fra årsmeldingen 2015:

Nøkkeltall for Oppvekst og kultur
Andel av total driftsramme 45 %
Nærværstall 89,0 %
Antall årsverk 750