Gatelys

Oppgradering av gatelys i Alta kommune 2017

Alta kommune vil i løpet av høsten gjennomføre utskifting av en rekke gatelysarmaturer. Utskiftingen omfatter gamle kvikksølvarmaturer som skiftes ut til moderne LED armaturer.

Områdene og veiene som i år skal utbedres er bestemt med bakgrunn i anleggsår, tilstand og trafikkmessige forhold.

Disse veiene får nye lysanlegg:

Hjemmeluft
- Skogstadveien

Bossekop
- Moreneveien
- Vannveien
- Fogdebakken
- Skoleåsen
- G/S Skoleåsen – Holtet
- G/S Skoleåsen – Holtenbakken
- Holtenbakken
- Holten
- Heitmannåsen

Kronstad
- Baddoveien
- G/S Leirbakkveien – Bregneveien
- Seljeveien
- Ole Østlyngensvei
- Risveien inkl. G/S mot E6
- Spireaveien
- G/S Bjørkveien – Skogveien
- G/S Skogveien – Kjerringrokkveien
- Skogveien

Kaiskuru, Raipas
- Sildreveien
- Kråkefotveien
- Kjerringrokkveien
- Engrappveien
- Timoteiveien
- Blåtoppveien
- Sisselrotveien
- Skogsnelleveien
 

Saga
- Sagabrinken
- G/S Sagabrinken
- G/S Sagabrinken – Borrasveien
- G/S Sagabrinken – Sagahøyden

Rafsbotn, Russeluft
- Russeluftveien del 1

Virksomhet Kommunalteknikk