Temabilde omsorgstjenesteromsorg%2C+gutt+og+katt%2C+ingress

Eldre og barn og unge med bistandsbehov trenger deg

Vil du være støttekontakt?

Vi har hele tiden behov for støttekontakter. Vi trenger støttekontakter for eldre og barn og unge med bistandsbehov.
Vil du være støttekontakt kan du henvende deg til Servicekontoret v/Helse- og sosial for registreringsskjema.

Bilde av Helena Marie Hykkerud på kontoret

Tilbud til kreftrammede i Alta kommune

Alta kommune har ansatt kreftsykepleier Helena Marie Hykkerud som kreftkoordinator med kontor på Alta helsesenter. Stillingen er opprettet i samarbeid med Kreftforeningen.

lysning

Vinnere av plan- og designerkonkurransen for det nye omsorgssenteret.

Juryen for Alta omsorgssenter har nå utpekt vinnere av plan- og designerkonkurransen for det nye omsorgssenteret.

Hjelpe eldre

Informasjon om tilbud i Alta kommune for personer med demens og deres pårørende

Antall personer med demenssykdom er økende. Denne sykdommen gir utfordringer både for pasienter og pårørende. 

Vern for eldre

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.