A A A
ingressbilde

Områderegulering for Lille-Komsa boligområde

Offentlig ettersyn av planforslag

Planutvalget vedtok i møte den 04.10.2018, saksnr. PS 33/18, at forslag til områderegulering datert 17.09.18 for Lille-Komsa boligområde legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Innspill/merknader til planforslaget merkes med saksnummer 15/5501 og sendes til Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta, eller til postmottak@alta.kommune.noFrist for å sende inn merknader er 23.11.2018.  

Planforslaget består av følgende dokumenter, som kan lastes ned her:

  1. Plankart, datert 17.09.2018
  2. Bestemmelser

                     Vedlegg 1: Designhåndbok datert 07.06.2018

  1. Planbeskrivelse

                     Vedlegg 1: Innspill (i planbeskrivelsen)

                     Vedlegg 2: Forenklet ROS-analyse (i planbeskrivelsen)

                     Vedlegg 3: Områdeanalyse datert 05.04.2016

                     Vedlegg 4: VA-plan datert 10.07.2015

                     Vedlegg 5: Veiutredning datert 10.07.2015

                     Vedlegg 6: Støyvurdering datert 10.07.2015

Dokumentene er også gjort tilgjengelige i papirversjon hos servicesenteret på rådhuset og hos Alta bibliotek.

Vedlegg:

Saksutredning planutvalget
​Protokoll planutvalget

 

Skjema