Temabilde skatter og avgifter


 

Hus med penger

Kommunale eiendoms gebyrer termin 2/2018

Alta kommune foretar nå utsending av faktura for kommunale eiendoms gebyrer termin 2/2018.

gebyrer

Kommunens gebyrregulativ

Her finner du Alta kommunes gebyrregulativ med gjeldende regelverk.