Rådet for likestilling av funksjonshemmede

NavnFunksjonRepresenterer
Bjørn Alf Leder Arbeiderpartiet
Evjen Toril Beate Nestleder Høyre
Ingebrigtsen Ann Silje Medlem Hørselshemmedes landsforbund
Isaksen Anne-Kari Medlem Alta Asma og Allergiforening
Klevstad Tine Medlem Arbeiderpartiet
Salamonsen Unni Medlem Blindeforbundet
Øvernes Kristian Medlem Norsk forbund for utviklingshemmede
Arnesen Nils Ferdinand Varamedlem Høyre
Dahle Jarl Varamedlem Arbeiderpartiet
Ingebrigtsen Anne Karin Varamedlem Hørselshemmedes landsforbund
Karlsen Frøyd Charlotte Varamedlem Alta Asma og Allergiforening
Mækinen Leif Birger Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Olsen Grethe Marit Varamedlem Arbeiderpartiet
Olsen Maureen Bjerkan Varamedlem Blindeforbundet
Ottem Line Varamedlem Høyre
Simonsen Bjørnar Sparboe Varamedlem Høyre
Solli Solgunn Varamedlem Miljøpartiet De Grønne
Svenning Inger Varamedlem Norges Handicapforbund