Klagenemnda

NavnFunksjonRepresenterer
Berg Bernt Johan Leder Arbeiderpartiet
Hammari Oddveig Nestleder Høyre
Finjord Kåre Medlem Arbeiderpartiet
Hammari Ole Medlem Fremskrittspartiet
Karlsen Inger Marie Medlem Arbeiderpartiet
Dahle Jarl Varamedlem Arbeiderpartiet
Heitmann Torstein Varamedlem Fremskrittspartiet
Iki Britt Mari Varamedlem Fremskrittspartiet
Jessen Håvard Varamedlem Arbeiderpartiet
Kristensen Irina Varamedlem Høyre
Kristiansen Susanne Varamedlem Fremskrittspartiet
Nilsen Ellinor Varamedlem Uavhengig
Nilsen Gunvald Varamedlem Høyre
Reinstad Ann Merete Varamedlem Høyre
Sarilla Arnfinn Varamedlem Arbeiderpartiet
Walseth Silje S. Varamedlem Sosialistisk venstreparti