Hovedutvalg for oppvekst og kultur

NavnFunksjonRepresenterer
Søraa Hilde Leder Arbeiderpartiet
Berg Tommy Nestleder Sosialistisk venstreparti
Guttormsen Elena Medlem Fremskrittspartiet
Hammari Oddveig Medlem Høyre
Haug Bente Medlem Arbeiderpartiet
Isaksen-Warth Eilert Medlem Venstre
Jørstad Claus Medlem Fremskrittspartiet
Lindal Frode Elias Medlem Miljøpartiet De Grønne
Pettersen Irene Medlem Arbeiderpartiet
Abrahamsen Stig-Rune Varamedlem Arbeiderpartiet
Andersen Hans Jørgen Varamedlem Fremskrittspartiet
Arntzen Mari Sofie S. Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Beldo Mats Varamedlem Høyre (permisjon)
Bjørkmann Hege Varamedlem Høyre
Davidsen Laila Varamedlem Høyre
Hamnevoll Karin Arnesen Varamedlem Kristelig folkeparti
Hanebo Steffen Eriksen Varamedlem Høyre
Haneboe-Hemsley Kenneth E. Varamedlem Fremskrittspartiet
Haukland Marianne Varamedlem Høyre (permisjon)
Jessen Håvard Varamedlem Arbeiderpartiet
Johnsen Marit Varamedlem Venstre
Klevstad Tine Varamedlem Arbeiderpartiet
Leistad-Jonas Karoline Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Margit Djuve Edland Varamedlem Kristelig folkeparti
Maria Hindbjørgmo Varamedlem Fremskrittspartiet
Mækinen Leif Birger Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Nygård Per Tore Bech Varamedlem Venstre
Reinsnes Helge Moen Varamedlem Miljøpartiet De Grønne
Siri Isaksen Varamedlem Arbeiderpartiet
Thodesen Lone Merethe Varamedlem Fremskrittspartiet
Vordal Thomas Varamedlem Venstre
Wilhelmsen Ronny Varamedlem Arbeiderpartiet