Heimevernsnemnda

NavnFunksjonRepresenterer
Willumsen Monica Leder Arbeiderpartiet
Nilsen Svein Tore Medlem
Stein Are Berg Medlem Fremskrittspartiet
Dahle Jarl Varamedlem Arbeiderpartiet
Solbakk Ole Johan Varamedlem Fremskrittspartiet