Arbeidsmiljøutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Rikke Raknes Medlem Kommunalleder Oppvekst og kultur
Beate Monsen Varamedlem Vara for May Britt E. Johansen