Arbeidsmiljøutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Grete Johanne Thomassen Leder Fagforbundet
Bjørn-Atle Hansen Nestleder
Barosen Tove Lampe Medlem Hovedverneombud UF
Bengt Fjellheim Medlem Kommunalleder drift og utbygging
Berger Anette Medlem Utdanningsforbundet
Helland John Medlem Kommunalleder helse og sosial
Konst Oddvar Medlem Kommunalleder ASU
May B Elvedal Johansen Medlem HTV, FF
Nils Arne Skum Medlem Hovedverneombud FF
Rikke Raknes Medlem Kommunalleder Oppvekst og kultur
Beate Monsen Varamedlem Vara for May Britt E. Johansen
Brekke Pål Varamedlem Vara for Tove Lampe Barosen
Erling Kristensen Varamedlem Vara for hovedverneombud NAS
Foslund Runar Terje Varamedlem Vara for Grete J. Thomassen
Hallgeir Strifeldt Varamedlem Vara for Oddvar Konst
Ingunn Torbergsen Varamedlem Vara for John Helland
Marit Lundgren Varamedlem Vara for Anette Berger
Målfrid Kristoffersen Varamedlem Vara for Bjørn-Atle Hansen
Nina Sørensen Varamedlem Vara for Rikke Raknes
Trond Einar Uglebakken Varamedlem Vara for Bengt Fjellheim
Lyngmo Stian Lund Rådgiver, Nærværteamet
Toft Kirsten Brita Rådgiver, personalavdelingen
Wenke Nilsen Rådgiver, Nærværteamet