Administrasjonsutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Reginiussen Torfinn Leder Arbeiderpartiet
Arntzen Mari Sofie S. Nestleder Sosialistisk venstreparti
Grete Johanne Thomassen Medlem HTV Fagforbudet
Iki Britt Mari Medlem Fremskrittspartiet
Johansen Bengt S Medlem Kystpartiet
Lindal Frode Elias Medlem Miljøpartiet De Grønne
Marit Lundgren Medlem HTV Utdanningsforbundet
Akkouche Miriam Varamedlem MDG (permisjon frem til 01.05.18)
Andersen Hans Jørgen Varamedlem Fremskrittspartiet
Berg Bernt Johan Varamedlem Arbeiderpartiet
Berger Anette Varamedlem Hovedverneombud skoler
Ellingsen Maria Frisk Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Granerud Øivind Varamedlem Kristelig folkeparti
Hapalahti Lars Varamedlem Arbeiderpartiet
Klevstad Tine Varamedlem Arbeiderpartiet
Kristiansen Susanne Varamedlem Fremskrittspartiet
Mækinen Leif Birger Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Olsen, Rut A. Varamedlem Fremskrittspartiet
Opgård Magne Varamedlem Hovedverneombud
Solli Solgunn Varamedlem Miljøpartiet De Grønne
Stein Are Berg Varamedlem Fremskrittspartiet
Tapio Line Rønquist Varamedlem Kystpartiet
Walseth Odd Varamedlem Kystpartiet
Westgaard Andreas Foss Varamedlem Miljøpartiet De Grønne