Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Planutvalget
09.05.2018 kl. 08:30 - 00:00
kl 08.30 Kunnskapsparken,3 etg, kl.12.00 Formannskapssalen

Møtedokument
OFFENTLIG DELEGERTE VEDTAK - MØTE I PLANUTVALGET DEN 09.05.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 09.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2018 DETALJREGULERING FOR PATOSLETTA BOLIGOMRÅDE - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Vis (1)
18/2018 ENDRING AV DETALJREGULERING FOR ARONNSEKJOSEN INDUSTRIOMRÅDE - MYGGVEIEN 8 OG 10 Vis (2)
19/2018 SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI, MILJØ OG KLIMA Vis (4) Vis (1)
20/2018 SLUTTBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vis (5)
21/2018 KLAGE PÅ DELEGASJONSVEDTAK - AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD - BRUKSENDRING GNR./BNR. 27/326, ELVESTRAND 30 Vis (9)
22/2018 OPSJON FOR UTVIKLING AV NÆRINGSEIENDOM GNR 27 BNR 472 Vis (2) Vis (1)

For møter i kontrollutvalget klikk her