Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Hovedutvalg for næring,drift og miljø
23.04.2018 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen..

Møtedokument
OFFENTLIG DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALG FOR NÆRING,DRIFT OG MILJØ DEN 23.04.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I HOVEDUTVALG FOR NÆRING,DRIFT OG MILJØ DEN 23.04.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG FOR NÆRING,DRIFT OG MILJØ DEN 23.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2018 OPSJON FOR UTVIKLING AV NÆRINGSEIENDOM GNR 27 BNR 472 Vis (2)
43/2018 SØKNAD OM BRUKSDELING - EIENDOM 32/56 Vis (4) Vis
44/2018 DELING AV EIENDOM - GNR. 15/110 Vis (3) Vis
45/2018 GODKJENNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2017 Vis (5) Vis Vis (1)
46/2018 KARTLAGTE OG VEDSATTE FRILUFTSOMRÅDER - OPPDATERING OG RULLERING Vis (2) Vis
47/2018 SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI, MILJØ OG KLIMA Vis (4) Vis Vis (1)
48/2018 FEIING AV FRITIDSBOLIGER Vis (1) Vis
49/2018 PARKERING FOR BOBILER I ALTA SENTRUM Vis (1) Vis
50/2018 DISPENSASJON - MOTORFERDSEL I UTMARK Vis (3) Vis
51/2018 DISPENSASJON - MOTORFERDSEL I UTMARK Vis (3) Vis
52/2018 DISPENSASJON - MOTORFERDSEL I UTMARK ALTA EVENT AS Vis (16) Vis
53/2018 DISPENSASJON - MOTORFERDSEL I UTMARK Vis (11) Vis
54/2018 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK Vis (1)
55/2018 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (Unntatt offentlighet)

For møter i kontrollutvalget klikk her