Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Administrasjonsutvalget
29.01.2018 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 29.01.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 29.01.2018
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 29.01.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 RUTINER - OPPFØLGING ARBEIDSTAKERE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN §4-6 Vis (1) Vis
2/2018 FOLKEHELSE I ALTA Vis (4) Vis
3/2018 KS DEBATTHEFTE 2018 Vis (2) Vis
4/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - FELLESTJENESTEN - KONSULENT OG RÅDGIVER Vis (1) Vis
5/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - FELLESTJENESTEN - RÅDGIVER INNKJØP Vis (1) Vis Vis (1)
6/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - FELLESTJENESTEN - KONSULENT Vis (1) Vis
7/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - BISTAND - AVDELINGSLEDER Vis (1) Vis Vis (1)
8/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - BISTAND - PSYKIATRISK SYKEPLEIER Vis (1) Vis
9/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - BARN OG UNGETJENESTEN - AVDELINGSLEDER Vis (1) Vis
10/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - OPPVEKST OG KULTUR - RÅDGIVER, ALMENNKULTUR, PERSONAL,OG ØKONOMI Vis (1) Vis Vis (1)
11/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - OPPVEKST OG KULTUR - UTEKONTAKT Vis (1) Vis Vis (1)
12/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - OPPVEKST OG KULTUR - LEDER NORDLYSBADET (Unntatt offentlighet) Vis (1)
13/2018 PERSONALSAK - KLAGE (Unntatt offentlighet)
14/2018 NÆRVÆRTEAM - EVALUERING 2018 Vis (5)

For møter i kontrollutvalget klikk her