Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Administrasjonsutvalget
22.03.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 22.03.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 22.03.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 22.03.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - FELLESTJENESTEN - PERSONALAVDELINGEN - RÅDGIVERE Vis (1) Vis
16/2018 HJEMMETJENESTEN OG MILJØARBEIDTERTJENESTEN - ORGANISERING Vis (1) Vis Vis (1)
17/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - AVD. FOR HELSE OG SOSIAL - HJEMMETJENESTER - AVDELINGSLEDER, SONE YTRE VEST Vis (1) Vis Vis (1)
18/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - AVD. FOR OPPVEKST OG KULTUR - GAKORI SKOLE - 7954 FAGLEDER/INSPEKTØR II Vis (1) Vis (1)
19/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - AVD. FOR OPPVEKST OG KULTUR - BARN OG UNGETJENESTEN - VIRKSOMHETSLEDER Vis (1)
20/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - OPPVEKST OG KULTUR - KOORDINATOR FOR SAMISKOPPLÆRING ALTA KOMMUNE Vis (3) Vis
21/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - TJENESTEOMRÅDET 35200 - NAV ALTA - KONSULENT Vis (1) Vis
22/2018 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLING - OPPVEKST OG KULTUR - BARNE OG UNGETJENESTEN, AVD.PPT - PED.PSYK.RÅDGIVER/SPESIALPEDAGOG Vis (1) Vis
23/2018 REKRUTTERINGSPLAN Vis (1) Vis Vis (1)

For møter i kontrollutvalget klikk her