Temabilde økonomiske ytelserinformasjon

Oppklaring vedrørende satser på sosialhjelp

I forbindelse med uklarhet omkring Alta kommunes vedtak fra 2013 om satser for livsopphold og etablering, ønsker kommunen å komme med følgende presisering:

Økonomisk rådgivning

Bilder av pengerHvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte kommunens sosialkontor eller boligkontor.