Haldde+-+gammel+taubane+og+utsikt+mot+Al

Nyhetsbrev om miljørettet helsevern

Det er nå utarbeidet et nytt nyhetsbrev om miljørettet helsevern, nr. 1 - 2016 (august). I dette nummeret kan man lese om nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skoler, nye filmer om inneklima på skolen, veiledning om internkontroll- for skoler og barnehager samt legionella med tips til tiltak i hjemmet

Som et ledd i arbeidet med informasjon, råd og veiledning innen miljørettet helsevern vil det bli laget nyhetsbrev om miljørettet helsevern. Utgiver er helse- og sosialadministrasjonen i Alta kommune

Nr 1 -2016
Inneholder informasjon om følgende:
Nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skoler
Nye filmer om inneklima i skolen
Veiledning om internkontroll - for skoler og barnehager
Tema - legionella

Nyhetsbrev miljørettet helsevern nr 1 2016

Nr 2 - 2015
Inneholder informasjon om følgende:
Hvordan får du rent drikkevann på hytta?
Ny veileder om veggedyr for overnattingsnæringen
Radon i skoler og barnehager
Mat og måltider i skole og barnehage

Nyhetsbrev miljørettet helsevern nr 2 2015

Nr 1 - 2015
Inneholder informasjon om følgende:
Hva må internkontrollsystemet inneholde?
Om samordnet tilsyn for barnehager 2014
Om tilsyn av virksomheter i 2015
Spesielt om tilsyn av skoler og barnehager i 2015

Nyhetsbrev miljørettet helsevern nr 1 2015.pdf

Nyhetsbrev fra 2014

Nyhetsbrev miljørettet helsevern nr 1 2014

Artikkel som omtaler retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern