A A A

Nyhetsarkiv

sykkel
2018-11-13
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 16. november

Frist for innspill til handlingsdelen i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 16. november 2018

Diskusjon
2018-11-12
Klimasatssamling

Som en del av aktivitetsplanen til Klimanettverket Nord-Norge, har Alta kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune organisert en klimasatssamling i Bodø 10.oktober, for kommunene i Nord-Norge.

2018-11-09
Suppleringsvalg av meddommere - til offentlig ettersyn

I formannskapets møte 07. november 2018 ble det foreslått kandidater som meddommere til Alta tingrett for perioden 01. januar 2017 til 31 desember 2020.

Skistadion
2018-11-09
Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere - søknadsfrist 1. desember

Tilskuddet gjelder for alle individuelle idrettsutøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap og er medlem av en klubb i Alta. Søknadsfrist 1. desember.

tegninger
2018-11-05
Ledige boligtomter

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

Grieg
2018-11-01
Arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes

Grieg Seafood Finnmark AS søker om arealendring ved slaktemerdlokaliteten 20176 Ytre Simanes i Alta kommune.

foreldre
2018-11-01
Endring i skoleveien til Saga skole

I forbindelse med utbygging av Skogheim boligfelt så vil det bli en del trafikk langs den grusede stien som går fra krysset til Utsikten og opp mot skolen. 

Hus med penger
2018-10-29
Kommunale eiendoms gebyrer termin 4/2018

Alta kommune foretar nå utsending av faktura for kommunale eiendoms gebyrer termin 4/2018.

Alta+CK
2018-10-29
Vi trenger frivillige til å bli intervjuet om helse

Forskere er på utkikk etter personer som vil la seg intervjue om helsespørsmål.

hus_klosser
2018-10-29
Støtte til grendehus 2019

Alta kommune har ca. kr 125 000,- å tildele til vedlikehold og drift av grendehus for 2019

Unike hus
2018-10-26
Alta kommune søker tilvisningsavtaler for boliger på det private leiemarkedet.

Alta kommune ønsker å bidra til at det bygges flere utleieboliger i Alta. Kommunen har også behov for gode utleieboliger til personer som ikke selv klarer å skaffe seg bolig.

Kultur+og+fritid+-+arrangementer
2018-10-26
Tilskudd kultur og idrettsarrangement 2019

Skal du ha et arrangement i 2019?

titopper
2018-10-26
Alta 10-toppers

Toppturer er et ledd i kommunens satsing på bedre folkehelse, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Skjema