A A A

Nyhetsarkiv

Minnebauta
2019-07-18
Minnemarkering for 22 juli

Alle er hjertelig velkommen til minnemarkering 22. juli kl. 14.00
Markeringen er ved minnesmerke i gågata på Alta Sentrum.

Gakorivannet
2019-07-12
Badetemperaturer lokale badeplasser

Alta kommune har målt følgende temperaturer på lokale badeplasser 19 juli.

lov og rett
2019-07-12
Høring - Regler for godtgjøring av folkevalgte

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 ( kommuneloven ) trer i kraft fra og med det konstituerende møte i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023.

fotballtrening
2019-07-10
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, rullering av handlingsdelen, ble vedtatt av kommunestyret 18.06.19.

digital borger
2019-07-06
Digital kommune

Alta kommune blir "fulldigital" i sommer. Det betyr at du som innbygger nå får posten fra kommunen i din foretrukne digitale postkasse. 

Ingressbilde_300x287
2019-07-05
FORNYET OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR A9, AMFI ALTA SENTRUM

Planutvalget vedtok i møte den 26.06.2019 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for A9, Alta sentrum med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

 

2019-07-03
Driftsmelding - Alta kommune har skiftet sak- og arkivsystem

Alta kommune har skiftet sak- og arkivsystem og varsler at dette kan medføre lengre saksbehandlingstid nå i ferieavviklingen.

skogheim
2019-06-26
Skogheim boligområde - Trekning er foretatt

Alta kommune foretok idag trekningen av boligtomtene på Skogheim boligområde (Bangjordet). Trekningen ble foretatt av leder for servicesenteret Bjørn Conrad Berg, kommuneadvokat Grethe Hansen og saksbehandler Merethe F. Schultz.

politiråd
2019-06-26
Samarbeidsavtale om Politiråd

Tirsdag 25 juni ble det undertegnet samarbeidsavtale om Politiråd.

Foto: Freddy Ludvik Larsen
2019-06-24
Borealis vinterfestival 2020

Åpningsshow torsdag 5 mars. Festivalen varer til 15.mars.

barnehender
2019-06-21
Nyhetsbrev OU-prosess, 2015 - 2020

Helse- og sosialtjenesten har igangsatt et stort omstillingsprosjekt der hovedmålet er å utrede og planlegge implementering av en ny og fremtidsrettet organisering av tjenesten, slik at vi kan tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet til våre innbyggere

 

IMG_3041
2019-06-20
Vedtatt plan - Kommunedelplan for boligpolitikk

Kommunestyret vedtok i møtet 18.06.19, sak PS 42/19, en ny kommunedelplan for boligpolitikk i Alta.

Alta kultursal
2019-06-19
Alta Kultursal leter etter frivillige

Alta Kultursal ønsker frivillige til et nytt program som skal sørge for at forestillinger som kommer til Alta blir enda bedre mottatt! 

Erna+Solberg+p%C3%A5+Sandfallet+ungdomss
2019-06-18
Statsminister Erna Solberg besøkte Sandfallet ungdomsskole

Statsministeren var på offisielt besøk i Alta og besøkte skolen for å høre om hvordan de jobber med å heve de faglige resultatene, og hvordan de jobber med realfag

Skjema