A A A

Nyheter og kunngjøringer

Tema+kommunestyrevalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Fristen for å levere listeforslag er 1. april kl. 12:00

Suppleringsvalg av meddommere - til offentlig ettersyn

I formannskapets møte 07. november 2018 ble det foreslått kandidater som meddommere til Alta tingrett for perioden 01. januar 2017 til 31 desember 2020.

Resultater fra folkeavstemning 14. mai

Det har vært folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Forhåndsstemmingen startet mandag 7. mai og valgdagen var mandag 14. mai.

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 9. september 2019.