A A A

Nyheter og kunngjøringer

valg logo

Nå kan du forhåndsstemme til kommunevalget

Frem til 6. september kan du stemme både på Amfi og på rådhuset.

lov og rett

Høring - Regler for godtgjøring av folkevalgte

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 ( kommuneloven ) trer i kraft fra og med det konstituerende møte i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023.

Valglister til kommunestyrevalget 2019 - offentlig ettersyn

Valgstyret i Alta har godkjent følgende innkomne lister til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret i Alta kommune har mottatt 11 listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Alle partier som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen innen mandag 1. april kl. 12:00. Nedenfor finner du innleverte listeforslag fra de forskjellige partiene.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april kl. 12:00. Valgstyret tar stilling til listeforslagene senest 1. juni, og samme dato blir de offisielle valglistene lagt ut til gjennomsyn.

Suppleringsvalg av meddommere - til offentlig ettersyn

I formannskapets møte 07. november 2018 ble det foreslått kandidater som meddommere til Alta tingrett for perioden 01. januar 2017 til 31 desember 2020.

Resultater fra folkeavstemning 14. mai

Det har vært folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Forhåndsstemmingen startet mandag 7. mai og valgdagen var mandag 14. mai.

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 9. september 2019.