Landbruksplan

Ny landbruksplan for Alta

Kommunestyret har vedtatt den nye landbruksplanen for Alta kommune.

Landbruksplanen består av ett sett med 3 selvstendige hefter, som presenterer landbrukskommunen Alta.

Temaheftene "Jordbruk" og "Skogbruk" presenterer status for de to næringene innenfor landbruket. Det tredje heftet er kalt "Landbruket vil" og beskriver utfordringer og muligheter, mål og strategi, og ender opp i konkrete tiltak for perioden 2013-2016.
 
Planen ble vedtatt av kommunestyret 11 februar 2013.

Jordbruk

Skogbruk

Landbruket vil