Nærmiljøpris

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø
- Naturforvaltning

Beskrivelse

For å motivere til og påskjønne arbeidet med å bedre det nære fysiske miljøet i Alta kommune, opprettes det en årlig kommunal nærmiljøpris. Dette er en hedersbevisning for uteanlegg, forurensningstiltak el.l. som bidrar til å bedre det nære fysiske miljøet i kommunen.

Målgruppe

Alta kommunes nærmiljøpris kan tildeles enkeltperson, organisasjon, lag, forening, bedrift eller offentlig organ som har gjort en særlig innsats for sitt nærmiljø.

Kriterier/vilkår

Begrunnede forslag sendes til Alta kommune, miljøavdelingen innen 20.mai. Tildelingen foretas årlig i forbindelse med miljøuka. Se vedtekter.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrifter

Vedtekter for nærmiljøpris

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger