Temabilde naturforvaltningRutekassett

Busstesting i Alta

Nye innfallsvinkler for å bruke buss.

Elgfamilie

Elg i boligfelt

Hvordan lese elgens kroppssignaler.

Busshus%26nbsp%3BKaiskuru

Busstestere i Alta

Gode argumenter for å ta bussen til dit man skal i Alta - og for å la være.

Altafjorden

Miljøundersøkelse i Altafjorden 2017

Alta kommune har i 2017 fått gjennomført miljøundersøkelse i Altafjorden. Undersøkelsen inngår i kommunens overvåkning av dypområdene i fjorden.