Temabilde naturforvaltningskutertur

Mahisdalen-løypa er åpen til Sætermyra, en strekning på ca 1 km.

Åpne skuterløyper.

rein

Reinsdyr i Alta

Reindriftsutøverne i Alta kommune ønsker dialog med befolkningen i Alta.

Hytte

Skiløyper i fjellet - alle løypene merket

Alta kommune har et samarbeid med Alta og omegn turlag, Sarvesjokha hytteforening og Bollo hytteforening om  tilrettelegging for skiløyper i fjellet.

Friluftsskole2016

Ledig stilling som daglig leder i Finnmark Friluftsråd

Kjempespennede arbeidsoppgaver for hele Finnmark

Bilde+av+en+gammel+bok

Lovverk, forskrifter og retningslinjer for motorferdsel i utmark

Her kan du lese hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for motorferdsel i utmark. Se også Fylkesmannen i Finnmark sitt presedensarkiv.