Info

Nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skoler

Alle elever i grunnskoler og videregående skole i Norge har krav på et tilfredsstillende inneklima. Dette i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, folkehelseloven og opplæringsloven

Alta kommune deltar i en nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skolen, som varer i perioden 01.10.16 - 01.03.17.

  • Tilsynskampanjen tar utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., som er hjemlet i folkehelseloven.
  • Målet med tilsynskampanjen er å bidra til et større fokus på elevers arbeidsmiljø og bidra til et enhetlig og samordnet tilsyn innen miljørettet helsevern.
  • Ved tilsynskampanjen vil det være et spesielt fokus på internkontrollsystem, rengjøring og vedlikehold samt inneklima og luftkvalitet.
  • Det er NEMFO - nettverk for miljørettet folkehelsearbeid, som i samarbeid med Helsedirektoratet, har invitert alle landets kommuner med på en nasjonal tilsynskampanje.
    Hittil er 161 kommuner påmeldt til kampanjen.

I Alta kommune er kommuneoverlegen delegert myndighet innen miljørettet helsevern.
Det er sendt ut informasjonsbrev til alle skoler i Alta om aktuell kampanje. Det gjennomføres tilsyn av utvalgte skoler i kommunen

Spesielt om grunnskolene i Alta
For grunnskolene i Alta er det allerede varslet at det vil bli gjennomført tilsyn i løpet av 2016/2017, med fokus på internkontrollsystemet, oppfølging av evt. utestående avvik og godkjenning. Ved varsel om tilsyn, som sendes ut ca 1 måned før tilsynet, vil det fremkomme detaljer om tilsynet, og om nasjonal tilsynskampanje innlemmes i aktuelt tilsyn.
I forkant av tilsynene blir skolene bedt om å sende enn en del dokumentasjon. Foreldreutvalg og elevrådet gis mulighet til å melde fra om spesielle forhold som ønskes vurdert under tilsynet.

Utfyllende informasjon
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Tipsark om inneklima
Tipsark renhold og vedlikehold

Ny rapport fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om inneklima i skoler og barnehager

Kontaktinformasjon:
Helsekonsulent i Alta kommune, Kristin Tørum, telefon: 78 45 54 02, e- post: krto@alta.kommune.no