Temabilde lån og tilskuddKalkulator%26nbsp%3Bog%26nbsp%3Bpenn

Kommunale virkemidler til næringsutvikling

Alta kommune setter årlig av ca 2 millioner kroner til støtte av ulike utvilingstiltak i næringslivet.

ALTA_300

Driftsstøtte til distriktsbutikker

Driftstilskudd for distriksbutikkene i Alta kommune.